Aflaaibare dokumentasie

  • UK2013

Atletiek

Atletiek vind plaas in die somermaande vanaf Januarie tot April en weer September tot November. Oefeninge vind plaas soos uiteengesit op ons jaarprogram. Ons leuse is HOËR, VINNIGER, VERDER. Daar word hard gewerk om ‘n liefde vir die sport te kweek. Met toegewydheid en goeie dissipline is atletiek een van die sportsoorte wat werklik gedy. Byeenkomste waaraan deelgeneem word is as volg:
  • Interhuis
  • Nico Malan Prestigebyeenkoms
  • Top 10 byeenkomste
  • Friday Night Lite-byeenkomste
  • Distriks- en Provinsialebyeenkomste