Ons Skool

ons Skool

Hoërskool Nico Malan strewe daarna om die gemeenskap en sy leerders te dien met uitnemende onderrig, ondersteuning en afrigting asook uitstekende fasiliteite. Dit is ‘n skool wat omgee en die kind eerste stel.

Visie

Hoërskool Nico Malan strewe na uitnemendheid deur die totale ontwikkeling van ‘n trotse en gebalanseerde kind volgens Christelike waardes.

Missie

Hoërskool Nico Malan streef deur sy bestuur, personeel en ouergemeenskap na die uitvoering van die visie op die volgende maniere:

  • Leerders moet binne ‘n geborge omgewing toegerus en opgevoed word om met ‘n Christelike lewens- en wêreldbeskouing hulle plek as lojale burgers in die samelewing vol te staan.

  • ‘n Werksetiek moet ontwikkel word waarbinne elke leerder op akademiese en kulturele gebied sy hoogste potensiaal kan verwesenlik langs die weg van moedertaalonderrig.

  • Leerders moet aangemoedig word om hul volle potensiaal te bereik deur deelname aan beskikbare skoolsport.

  • Elke kind se liefde en trots vir sy eie kultuur in ‘n diverse gemeenskap moet gerespekteer word met inagneming van die skoolreëls.

  • Die skool as opvoedkundige instelling behoort ‘n rol te speel in die breë gemeenskap waar nodig.

  • Die skool se bronne – fasiliteite, kundigheid, middele – moet optimaal aangewend en doeltreffend bestuur word.

Skoolwapen

Die bekende heraldikus, dr. C. Pama, is verantwoordelik vir die ontwerp van die skoolwapen. Dit beeld die dinge waarin ons glo uit. Die vuurtoring staan sentraal en die flitsende ligstrale verleen trefkrag aan die leuse “Kennis Verlig”.

Die Fleur de Lis en Kasteel is simbole wat afkomstig is van die familiewapen van dr. Nico Malan. Eersgenoemde is deur die Franse konings toegestaan vir voortreflike diens en laasgenoemde versinnebeeld standvastigheid in die Skepper, en trou teenoor die vaderland.

Skoollied

Die skoollied is die skepping van mnr E.J. Gerryts, ‘n onderwyser wat verbonde was aan Humansdorp Hoërskool, en die toonsetting is deur Grace Edelman gedoen.

Van die Hanekam se kruine tot ons verre suiderstrand,

Van die Gamtooswateroewer tot aan Bloukransstroom se rand;

Oor die velde en die strome, deur die Tsitsikammabome

Kom ‘n roep tot hoof en hand.

Refrein:          

Ons kom, ons kom, ons kom, ons kom

Kinders van, kinders van Hoërskool Nico Malan

Harte bly

U gewy

Hoërskool Nico Malan

Geskiedenis

Die eerste skool in Humansdorp word in 1851 in die konsistorie van die NG-kerk begin op aandrang van mnr M.G. Human…

Read More

Geboue en Terrein Personeel

Geboue benodig baie onderhoud en spesiale aandag om veiligheid en gehalte te verseker. Ontmoet die personeellede wat dit moontlik maak.

Read More

Beheerliggaam

Ontmoet die mense agter die skerms, die wat die moeilike keuses maak, en hou altyd die beste belang by die skool in.

Read More

Gedragskode & Waardes

Ek verbind my plegtig tot die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, en ek onderneem om die reg en die regstelsel te respekteer, te onderhou en te bevorder.

Read More

Opvoeders

Die invloed van ‘n goeie onderwyser kan nooit uitgewis word nie. Ontmoet die ongelooflike opvoeders agter die sukses van elke kind, skoolbyeenkoms en meer.

Read More

Huis Meiring Personeel

Ons koshuise speel ‘n reuse-rol in ons skoolgees en sommige mag selfs sê dat dit die hart van die skoollewe is. Om te verseker dat dinge glad verloop met ons koshuise, het ons ongelooflike personeellede wat al die aktiwiteite dophou.

Read More

Skool Winkel

Kyk na die pryslys van al ons huidige handelsware van die skool.

Read More

Administratiewe Personeel

Agter die skerms is daar baie administrasie nodig met dag-tot-dag-aktiwiteite. Gelukkig het ons ‘n bekwame en gekwalifiseerde groep personeellede wat al die administrasie kan hanteer.

Read More

Lushof Personeel

Ons koshuise speel ‘n reuse-rol in ons skoolgees en sommige mag selfs sê dat dit die hart van die skoollewe is. Om te verseker dat dinge glad verloop met ons koshuise, het ons ongelooflike personeellede wat al die aktiwiteite dophou.

Read More

Toelating & Prospektus

Nico Malan erken die leerders as n geheel, met gebalanseerde geleenthede vir liggaam, gees en verstand. (akademie, sport, kultuur en klubs)

Read More

Geskiedenis

Opvoeders

Administrasie

Geboue en Terrein

Huis Meiring

Lushof

Beheerliggaam

Skool Winkel

Toelating & Prospektus

Gedragskode & Waardes