Opvoeders

OPVOEDERS

Alers, L

Wiskunde & Wiskundige Geletterdheid

Carstens, C.H.N

Toerisme & SW (Geskiendenis)
Noodhulp

Coetzer, T

Visuele Kuns & Skeppende Kuns
Vakhoof: Visuele Kuns & Skeppende Kuns

Diedericks, C

Afrikaans HT & EAT
Departementshoof: Afrikaans

Van Nieuwenhuizen, M

Afrikaans & LO

Du Toit, F

Fisiese Wetenskap & Wiskunde

Booysen, D

Engels EAT

Lourens, E

Afrikaans HT

Lötz, H

Rekeningkunde & EBW (Rek)
Vakhoof: Rekeningkinde en EBW

Nel, A

Engels EAT
Graadvoog: Graad 8

Olivier, P

Wiskunde
Vakhoof: Wiskunde
Tennisorganiseerder

Smit, H

Tegnologie  (Algemeen & IGO)
Koshuishoof: Lushof

Steffens, M.C

Ekonomie
Vakhoof: Ekonomie

 

Van den Berg, A.D

Engels HT
Departementshoof: Engels EAT
Hoof van Debat/Redenaars

Kruger, N.

Fisiese Wetenskappe: Graad 10 

NW (Wetenskap): Graad 8-9

Nepgen, J

Adjunkhoof: Sportontwikkeling
Leierspan

Butt, C

Wiskunde & Wiskundige Geletterdheid
Graadvoog: Graad 10
Netbalorganiseerder

Du Toit, J

Geografie

Conradie, R

Wiskunde Geletterdheid & LO
Vakhoof: LO

Dorfling, T

Lewenswetenskap & NW (Wetenskap)

Ganzevoort, E

Wiskundige Geletterdheid & Skeppende Kuns

Jonker, J

Lewenswetenskap & Wiskundige Geletterdheid
Graadhoof: Graad 8

Lombard, M

Engels EAT
Vakhoof: Engels EAT 
Skaakorganiseerder

Nicholson, A.R

Wiskundige Geletterdheid & EBW (Rek)
Krieketorganiseerder

Pienaar, G.B

Geografie
Departementshoof: Sport
Departementshoof: Sosiale wetenskappe
Graadvoog: Graad 12
Leierspan

Smit, T

Engels EAT
Hokkieorganiseerder

Terblanche, R.B

Wiskunde

Vakhoof: Ekonomie
Graadvoog: Graad 10

Van Kampen, A.A

I.T en RTT
Vakhoof & Departementshoof: RTT & I.T
Graadvoog: Graad 9
Leierspan

Pienaar, S

Tourisme & Besigheidstudies
Vakhoof: Toerisme

Vorster, M.L

Wiskunde
Graadvoog: Graad 9 
Departementshoof: Ekonomiese wetenskappe
Leierspan Kultuurhoof

Van Niewenhuizen, M

Afrikaans

Campbell, T.L

Verbruikerstudies & Tegnologie (Verbruikerstudie)
Vakhoof: Verbruikerstudies

Coetzee, N

Engels HT
Vakhoof: Engels HT
Watersportorganiseerder

Dreyer, M

JOT
Jeugwerker
Koshuishoof: Huis Meiring

Geyer, L.

Afrikaans  & LO

Jurgens, E

CAT

Davis, C

Lewenswetenskap & NW (Biologie)

Lötz, F.J

Skoolhoof
Bestuur en Beheer

Scott, L.W

LO, Besigheidstudies, EBW
Rugbyorganiseerder

Smith, A.K

Besigheidstudies & SW(Aardrykskunde)
Vakhoof: Besigheidstudies

Van As, D

Rekeningkunde & EBW (Rek)
Vakhoof: Wiskundige Geletterdheid
Graadvoog: Graad 11

Venter, J

Geografie en LO
Atletiekorganiseerder

Visser, J

Afrikaans EAT
Vakhoof: Afrikaans EAT
Dansers

Fortuin, R

Sportontwikkelingsbeampte
LO: Sport
Krieket

Geskiedenis

Opvoeders

Administrasie

Geboue en Terrein

Huis Meiring

Lushof

Beheerliggaam

Skool Winkel

Toelating & Prospektus

Gedragskode & Waardes