Opvoeders

OPVOEDERS

Alers, L

Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid

Carstens, C.H.N

Toerisme en SW (Geskiendenis)
Noodhulp

Coetzer, T

Visuele Kuns en Skeppende Kuns
Vakhoof: Visuele Kuns en Skeppende Kuns

Diedericks, C

Afrikaans HT en EAT
Departementshoof: Afrikaans

Du Toit, F

Fisiese Wetenskap

Booysen, D

Engels EAT

Lourens, E

Afrikaans HT, LO en Besigheidsstudies

Lötz, H

Rekeningkunde en EBW (Rek)
Vakhoof: Rekeningkinde en EBW

Nel, A

Engels EAT

Olivier, P

Wiskunde
Vakhoof: Wiskunde
Tennisorganiseerder

Smit, H

Tegnologie  (Algemeen en IGO)

Steffens, M.C

Ekonomie
Vakhoof: Ekonomie

Van den Berg, A.D

Engels HT
Departementshoof: Engels EAT
Hoof van Debat/Redenaars

Vermeulen, H.H

Fisiese Wetenskap en NW (Wetenskap)
Departementshoof: Natuurwetenskap
Graadvoog: Graad 10
Leierspan
Gholf – organiseerder

Nepgen, J

Adjunkhoof: Sportontwikkeling
Leierspan

Butt, C

Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid
Graadvoog: Graad 9
Netbalorganiseerder

Claassen, K

Besigheidstudie, LO, EBW

Conradie, R

Wiskunde Geletterdheid en LO
Vakhoof: LO

Dorfling, T

Lewenswetenskap, Wiskundige Geletterdheid en NW (Wetenskap)

Ganzevoort, E

Wiskundige Geletterdheid en Skeppende Kuns

Jonker, J

Lewenswetenskap, Wiskundige Geletterdheid

Lombard, M

Engels EAT
Vakhoof: Engels EAT 
Skaakorganiseerder

Meyer, A

Geografie en SW (Aardrykskunde)
Adjunkhoof
Hokkieorganiseerder

Nicholson, A.R

Wiskundige Geletterdheid en EBW (Rek)
Krieketorganiseerder

Pienaar, G.B

Geografie
Departementshoof: Sport
Departementshoof: Sosiale wetenskappe
Graadvoog: Graad 11
Leierspan
Sportorganiseerder

Smit, T

Engels EAT

Terblanche, R.B

Wiskunde
Graadvoog: Graad 8
Vakhoof: Ekonomie
Kondisioneringshoof

Van Kampen, A.A

I.T en RTT
Vakhoof en Departementshoof: RTT en I.T
Graadvoog: Graad 12
Leierspan

Verwey, S

Tourisme en Besigheidstudies
Vakhoof: Toerisme
Atletiekorganiseerder

Campbell, T.L

Verbruikerstudies en Tegnologie (Verbruikerstudie)
Vakhoof: Verbruikerstudies

Coetzee, N

Engels HT
Vakhoof: Engels HT
Watersportorganiseerder

De Jongh, J.A

RTT

Dreyer, M

JOT
Jeugwerker

Heystek, J.E

Afrikaans HT

Davis, C

Lewenswetenskap en NW (Biologie)

Lötz, F.J

Skoolhoof
Bestuur en Beheer

Meyer, J.S

Afrikaans HT

Scott, L.W

LO
Rugbyorganiseerder

Smith, A.K

Besigheidstudies en SW(Aardrykskunde)
Vakhoof: Besigheidstudies

Van As, D

Rekeningkunde en EBW (Rek)
Vakhoof: Wiskundige Geletterdheid
Graadvoog: Graad 12

Venter, J

Geografie en LO

Visser, J

Afrikaans EAT
Vakhoof: Afrikaans EAT
Dansers

Vorster, M.L

Wiskunde
Graadvoog: Graad 9 
Departementshoof: Ekonomiese wetenskappe
Leierspan Kultuurhoof

Geskiedenis

Opvoeders

Administrasie

Geboue en Terrein

Huis Meiring

Lushof

Beheerliggaam

Skool Winkel

Toelating & Prospektus

Gedragskode & Waardes