Aflaaibare dokumentasie

  • Visie en Missie

Visie & Missie

Visie

Hoërskool Nico Malan strewe na uitnemendheid deur die totale ontwikkeling van ‘n trotse en gebalanseerde kind volgens Christelike waardes.

Missie

Hoërskool Nico Malan streef deur sy bestuur, personeel en ouergemeenskap na die uitvoering van die visie op die volgende maniere:

Leerders moet binne ‘n geborge omgewing toegerus en opgevoed word om met ‘n Christelike lewens– en wêreldbeskouing hulle plek as lojale burgers in die samelewing vol te staan.

‘n Werksetiek moet ontwikkel word waarbinne elke leerder op akademiese en kulturele gebied sy hoogste potensiaal kan verwesenlik langs die weg van moedertaalonderrig.

Leerders moet aangemoedig word om hul volle potensiaal te bereik deur deelname aan beskikbare skoolsport.

Elke kind se liefde en trots vir sy eie kultuur in ‘n diverse gemeenskap moet gerespekteer word met inagneming van die skoolreëls.

Die skool as opvoedkundige instelling behoort ‘n rol te speel in die breë gemeenskap waar nodig.

Die skool se bronne – fasiliteite, kundigheid, middele – moet optimaal aangewend en doeltreffend bestuur word.