Ondersteuners

Ondersteuners

Nico Malan Ondersteunerstrust

Die Nico Malan Ondersteuningstrust beywer hom vir volhoubare kwaliteit onderrig by Hoërskool Nico Malan.

Die doel van die TRUST is om ‘n fonds te skep vir die onderhoud, bystand, hulp, verbetering en ontwikkeling van aktiwiteite en fasiliteite van Nico Malan, ten einde elke leerder in Nico Malan die geleentheid te bied om sy/haar  talent optimaal te ontwikkel tot voordeel van haarself/homself, Nico Malan en die algemene publiek.

Verder wil die TRUST help om plaaslike kinders met talente te identifiseer en binne ‘n omgewing te plaas waar hul blootstelling kan kry aan kwaliteit onderrig en afrigting om optimaal te presteer en sodoende hulle volle potensiaal te bereik.

Hoërskool Nico Malan:

– is gegrond op Christelike waardes.

Nico Malan grond sy waardes op Bybelse beginsels en eer God en mekaar. Ons leef respek, eerlikheid, regverdigheid en vriendelikheid uit.

– streef na uitnemende dissipline.

Deur konstant te strewe na uitnemendheid word dissipline by leerders gevestig en behaal leerders daardeur sukses.

– bied holisiese onderrig.

Nico Malan erken die leerders as ‘n geheel, met gebalanseerde geleenthede vir liggaam, gees en verstand. (Akademie, sport en kultuur)

– is ‘n Plattelandse familie.

Nico Malan is ‘n gesin wat omgee. Dit kan gesien word in die gevoel van samehorigheid by die skool, verwelkoming van leerders uit alle agtergronde in die samelewing, die ongelooflike gees asook die wedersydse respek tussen leerders en onderwysers.

Nico Malan glo dat dit wat jy het of waar jy vandaan kom nie belangrik is nie, maar wel wat in jou is. Nico Malan ontwikkel leerders se volle potensiaal op alle vlakke om sodoende suksesvol te kan wees.

Alumni Blad

Kouga Humansdorp Lentefees

Ondersteuners Trust

My Skool