Lushof

Lushof

Goeda, E.M

Algemene Assistent

Witbooi, A.M

Algemene Assistent

Maqungu, M.N

Algemene Assistent

Vermeulen, E

Hoofmatrone

Geskiedenis

Opvoeders

Administrasie

Geboue en Terrein

Huis Meiring

Lushof

Beheerliggaam

Skool Winkel

Toelating & Prospektus

Gedragskode & Waardes