Aflaaibare dokumentasie

  • VCSV

VCSV en JOT

Hierdie is nie organisasies nie, maar “organismes”. Dit lewe en groei daagliks binne die groepe waar leerders bymekaar kom om diep te besin oor die lewe se vraagstukke en tienerprobleme.

By die VCSV word kringleiers weekliks voorberei oor die tersaaklike temas wat in die week binne groepe bespreek gaan word. Kampe word ook gereël en vriendskappe gesmee.

In JOT word mense van buite die skool betrek om met leerders temas te behandel waaroor hulle onseker is. Dit sluit aan by Lewensoriëntering en is eintlik ‘n uitbreiding daarvan. Hier word leerders ook uitgenooi om by die skool se Jeugwerker uit te kom vir ondersteuning as hulle enige probleme ondervind.