Aflaaibare dokumentasie

  • Redenaars

Redenaarskuns

Goeie leiers moet kan práát, hulle standpunt gemotiveerd en ingelig kan stel en hulle gehoor kan oortuig!  Dít weet Hoërskool Nico Malan baie goed. 

Ons spits ons daarop toe om individuele redenaars op te lei en aan te moedig om hulle standpunte onomwonde te stel.  By die jaarlikse ATKV-redenaarskompetisie beïndruk die sprekers telkens die beoordelaars. Talle spekers dring jaarliks deur na die semi-finale en selfs finale kompetisie.

Praat sinvol, wees ingelig, redeneer ooruigend… dít is wat ons by Nico Malan doen!