Aflaaibare dokumentasie

  • Koor

Koor

Onder die bekwame leiding van ‘n begeleier en dirrigent word ons leerders blootgestel aan pragtige koorsang en musiek. Hier word wonderlike bande gesmee en ons is elke keer trots as ons koor wonderlike komplimente kry na optredes.