Huis Meiring

Huis Meiring

Coetzee, R

Assistent Matrone

Labuschagne, S

Assistent Matorne

Matyolweni, N.G

Algemene Assistent

Dreyer, M

Superintendent

Matika, Z.E

Algemene Assistent

Poti, T.P

Algemene Assistent

Gebengana, M.A

Algemene Assistent

Matika, N.F

Algemene Assistent

Geskiedenis

Opvoeders

Administrasie

Geboue en Terrein

Huis Meiring

Lushof

Beheerliggaam

Skool Winkel

Toelating & Prospektus

Gedragskode & Waardes