Welkom by

Hoërskool Nico Malan

Ons Visie & Missie

Hoërskool Nico Malan

Dit is nie wat jy het of waar jy vandaan kom wat belangrik is nie, die belangrikste is wat in jou is.

Binne jou is die kapasiteit om vriendskappe te smee met ‘n verskeidenheid van mense, om verhoudings te bou wat gegrond is op wedersydse respek.

‘n Gees van samehorigheid, kameraadskap, om mekaar te ondersteun, saam te stap, hindernisse te oorkom en mekaar te waardeer word daagliks by Nico Malan geskep.

Ons lewe in ‘n onsekere en veranderende wêreld. Net die met die nodige volwassenheid, volharding en optimisme sal uitstyg bo die hindernisse voor hulle. In die voorbereiding van ons lewe, waar besluite geneem moet word wat jou sal vorm, bied Nico Malan jou die geleentheid om waardes uit te leef eerder as om reëls daar te steI wat nagekom moet word.

Wanneer die spreekwoordelike storm woed, wanneer jy met kruispaaie gekonfronteer word op jou lewenspad, is dit jou fondasie, die diep gegronde waardes en sterk karakter wat jou sal lei.

'N BOODSKAP VANAF DIE SKOOLHOOF (kliek vir meer inligting)

Oor die jare heen het Hoërskool Nico Malan homself bewys as ‘n skool wat omgee vir sy leerders, ouers en die gemeenskap. Met sy plattelandse karakter en ‘n gemeenskap wat die sout van die aarde is, word gebalanseerde leerders  ontwikkel wat werklik ‘n lig vir ander in die samelewing is.

Die trotse familie van onderwysers, leerders, ouers en ondersteuners glo dat die waardes van respek, eerlikheid, regverdigheid en vriendelikheid die fondament vir sukses is. Daar word gestrewe na uitnemendheid met ‘n wye verskeidenheid van aktiwiteite wat aangebied word en fasiliteite van uitstaande gehalte.

Die skool se leuse “Kennis verlig” word ‘n werklikheid met die uitstekende onderrig van goed gekwalifiseerde en entoesiastiese onderwysers en uitstaande akademiese uitslae wat jaarliks deur leerders behaal word.

Ek is trots om deel te kan wees van dit wat hier by die skool gedoen word om te verseker dat ons jongmense volhoubare sukses bereik.

Luister hier na ons liedjie -BLOUTRUI

by Koekoes Bezuidenhout

Totale Getal leerders

%

Seuns

%

Meisies

Nico Malan lê die grondslag vir jou lewensreis.

Gegrond op waardes

Nico Malan onderskryf sy waardes vanuit Bybelse beginsels en eer God en mekaar.

Uitnemende dissipline

Deur konstant te strewe na uitnemendheid vestig  Nico Malan se onderwysers dissipline by leerders en behaal leerders daardeur sukses.

Holistiese onderrig

Nico Malan erken die leerders as ‘n geheel,  met gebalanseerde geleenthede vir liggaam, gees en verstand. (akademie, sport en kultuur).

Plattelandse familie

Nico Malan is ‘n gesin wat omgee. Dit kan gesien word  in die  gevoel van behoort by die skool, verwelkoming van leerders uit alle agtergronde in die samelewing, ‘n ongelooflike gees in die skool asook die respek tussen leerders en onderwysers.

Word deel van ons span

WORD DEEL VAN DIE NICO-FAMILIE
 
Vakature: 1 x Beheerliggaampos
Die volgende vakke is aan die pos gekoppel:
Afrikaans HT/EAT (gr 8-9) / Skeppende Kunste (gr 8-9) en Wiskundige Geletterdheid (gr 10 -11)
 
Vul van pos: 19 Julie 2022 (met intrede kwartaal 3)
 
Lys ook:
Betrokkenheid by sport & kultuuraktiwiteite
 
Aansoeke sluit om 12h00 op Maandag 6 Julie 2022
Beheerliggaam hou die reg voor om pos nie te vul nie
 
Stuur volledige CV met ten minste 3 verwysings en gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies, SACE sertifikaat en ID aan:
 
Die Skoolhoof
nicomalan@gmail.co.za
 
#hsnicomalan