Beheerliggaam

Beheerliggaam

Lotz, F.J (Mnr.)

Goussard, W.F (Mnr.)

Gerber, N (Mev.)

Van Zyl. N. (Mnr.)

Ouer

 

Van Kampen, A.A (Mnr)

Reichert, M (Mev)

Sekretaresse

Nie-onderrig Personeel
Dagbestuur

nicomalan@gmail.com

Jansen van Vuuren, W (Mnr.)

Ouer

Jansen van Vuuren, W (Mnr.)

Ouer

Landman, C. (Mev.)

Ouer

Diedericks, C. (Mev.)

Janse van Rensburg, B (Mnr.)

Ouer

Du Preez, C.L (Mev.)

Landman, C. (Mnr.)

Ouer

Joubert, C. (Mnr.)

Ouer

Olivier, R.P (Mnr.)

 Adjunkhoof

nicomalan@gmail.com

Geskiedenis

Opvoeders

Administrasie

Geboue en Terrein

Huis Meiring

Lushof

Beheerliggaam

Skool Winkel

Toelating & Prospektus

Gedragskode & Waardes