Beheerliggaam

Beheerliggaam

Lotz, F.J (Mnr)

Goussard, W.F (Mnr)

Ondervoorsitter

Dagbeheer
Finansies

willieg@humkoop.co.za

Gerber, N (Mev)

Steenkamp, J.A (Mnr)

Ouer

Voorsitter: Koshuiskommittee
Koshuis: Huis Meiring

njalasafaris@xsinet.co.za

Van Kampen, A.A (Mnr)

Opvoeder

Akademie

nicomalan@gmail.com

Jansen van Vuuren, W (Mnr)

Ouer

Voorsitter

Cilliers, J.A (Mev)

Ouer

Borge & Fondsinsameling

hannesc@igen.co.za

Joubert, C (Mnr)

Ouer

 

Meyer, A (Mev)

Adjunkhoof

Leerderaangeleenthede

nicomalan@gmail.com

Reichert, M (Mev)

Sekretaresse

Nie-onderrig Personeel
Dagbestuur

nicomalan@gmail.com

Janse van Rensburg, B (Mnr)

Ouer

Du Preez, C.L (Mev)

Ouer

Koshuis: Lushof

cdupreez@woodlandsdairy.co.za

Van Vuuren, C (Mnr)

Ouer

Olivier, R.P (Mnr)

Adjunkhoof

Dissipline

nicomalan@gmail.com

Geskiedenis

Opvoeders

Administrasie

Geboue en Terrein

Huis Meiring

Lushof

Beheerliggaam

Skool Winkel

Toelating & Prospektus

Gedragskode & Waardes