Aflaaibare dokumentasie

 • VOO

VOO – Graad 10-12

Die volgende vakke word aangebied:

Verpligte vakke:

 1. Afrikaans Huistaal of Eerste Addisionele Taal
 2. Engels Huistaal of Eerste Addisionele Taal
 3. Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
 4. Lewensoriëntering

Let wel: Ten minste een van die tale moet op Huistaalvlak aangebied word.

Keusevakke:

Drie van die volgende vakke moet gekies word. Let asb. op die kombinasies wat beskikbaar is volgens die vakkeusevorm wat hier afgelaai kan word.

 1. Lewenswetenskappe
 2. Fisiese Wetenskappe
 3. Geografie
 4. Rekeningkunde
 5. Ekonomie
 6. Besigheidstudies
 7. Toerisme
 8. Verbruikerstudies
 9. Visuele Kuns
 10. Ingenieursgrafika en -ontwerp
 11. Rekenaartoepassingstegnologie
 12. Inligtingstegnologie

Let wel: Indien Fisiese Wetenskappe of Rekeningkunde geneem word is Wiskunde verpligtend

Slaagvereistes:

‘n Volledige portefeulje met alle assesserings voltooi

 • 40% (vlak 3) vir Huistaal
 • 30% (vlak 2) vir die ander taal
 • 40% (vlak 3) vir TWEE ander vakke
 • 30% (vlak 2) vir TWEE van die oorblywende drie vakke