Aflaaibare dokumentasie

 • UK2013

AOO – Graad 8 & 9

Die volgende leerareas word aangebied:

 1. Afrikaans Huistaal of Eerste Addisionele Taal
 2. Engels Huistaal of Eerste Addisionele Taal
 3. Wiskunde
 4. Natuurwetenskappe
 5. Sosiale Wetenskappe
 6. Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 7. Tegnologie
 8. Skeppende Kuns
 9. Lewensoriëntering

Let wel: Ten minste een van die tale moet op Huistaalvlak aangebied word.

Slaagvereistes:

 • ‘n Volledige portefeulje met alle assesserings voltooi
 • 50% (vlak 4) vir Huistaal
 • 40% (vlak 3) vir Eerste Addisionele Taal
 • 40% (vlak 3) vir Wiskunde
 • 40% (vlak 3) vir enige ander DRIE vakke
 • 30% (vlak 2) vir TWEE van die oorblywende drie vakke