Administrasie

Administrasie

Bell-Cross, K.B

Bemarking

Ferreira, C

Algemene Administrasie

Strydom, R

Skool finansies

Botha, D.E

Ontvangs en Skool finansies

Jordaan, M

Koshuise en Vervoerdienste

Van Vuuren, E

Algemene Administrasie

Dekker, L.E

Algemene Administrasie

Reichert, M

Skool hoof sekretaresse

Geskiedenis

Opvoeders

Administrasie

Geboue en Terrein

Huis Meiring

Lushof

Beheerliggaam

Skool Winkel

Toelating & Prospektus

Gedragskode & Waardes