Admission & Prospectus

Admission & Prospectus

Nico Malan Prospectus

 

Hostel Application Form

 

NM Fees 2020

 

NM Admissions Form

 

Subject Choice 2020

 

Text Books

Gr 8 2021

 

Text Books

Gr 9 2021

 

Text Books

Gr 10 2021

 

Text Books

Gr 11 2021

 

Text Books

Gr 12 2021

 

Join Our Team

[instashow rows=”2″]

VAKATURES: BEHEERLIGGAAMPOSTE
Vul van poste: 1 Januarie 2021
1. Rekenaartoepassingstegnologie (gr 10 – 12)
2. Afrikaans Huistaal (gr 8 – 12)
3. Geografie (gr 8 – 12)

* Meld asseblief ander vakke wat gegee kan word.
* Aansoeke sluit om 12:00 op Vrydag 18 September 2020.
* Kandidate moet ‘n bydrae kan lewer by sportafrigting.
* Beheerliggaam behou die reg voor om poste nie te vul nie.
Stuur ‘n volledige CV met ten minste 3 verwysings en gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies, SACEsertifikaat en ID aan:
Die Skoolhoof, Hoërskool Nico Malan
Faks: 042 2910411
E-pos: nicomalan@gmail.com