Website Under Construction /Webtuiste Onder Konstruksie

Toelatingsvorms
Admission Applications

Kom besoek ons weer later op ons nuwe webtuiste!
Kontak gerus ons kantoor indien u enige inligting benodig.
Kliek hier vir die nuutste weergawe van die IniNico.
Check back later to see our brand new website!
Please contact our office if you require any information.
Click here to see the newest edition of the IniNico.

Kliek hier vir belangrike dokumente soos Toelatingsvorms en Vakkeuses 2017.
Click here for important documents such as Admission Applications and Subject Choices 2017.